top of page

Seker Otu Ekstrakt
(Stevia Extract)
(Stevia Rebaudiana)

Cas No 91722-21-3

Stevia hemen tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi organik maddesi yüksek, tınlı, su tutma kapasitesi yüksek ve geçirgen toprakları sever. Toprağın koyu renkli olup ilkbaharda erken ısınması da önemlidir. Toprağın asitlik yönünden bazik karakterli olması da tercih nedenidir. Zira stevia asidik toprakları sevmez. Bu nedenle ülkemizde yetişme ortamı olarak Akdeniz Bölgesi uygundur. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümleri toprak asitliği yönünden uygun değildir.

Stevianın ana vatanının subtropik bölgeler olduğu (Paraguay, Brezilya) düşünüldüğünde sıcaklığın yüksek olduğu bölgeleri seveceği kolayca tahmin edilebilir. Güneşli, sıcak ve rutubetli ortamlar stevia için uygundur. Bu ortam bitkinin iyi gelişmesini sağlayacağı gibi yapraklarının fotosentez yapmasına ve yapraklardaki şeker oranının artmasına da katkı sağlar. Soğuk iklimleri ve hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ortamlarda yetiştirilemez. Geçit bölgelerinde ise kışın soğuktan zarar göreceğinden her yıl yeniden fide dikilerek yetiştirmek gerekecektir. Halbuki stevia çok yıllık bir bitkidir. Dikildiği ilk yıl bitki gelişimi zayıf olur ve verimi az olur. Bitkinin esas verimli olduğu yıllar; ikinci ve takip eden yıllardır. Steviadan 5-6 yıl boyunca her yıl 1-3 kez yaprak hasat edilmesi mümkündür. 6 yıl sonra bitki zayıflar ve yaprak verimi düşer. Yeniden dikim yapmak gerekir. Bu anlatılanların ışığında stevianın ülkemizde yetiştirileceği bölgeler olarak Akdeniz Bölgesi ve iklimi uygun olan Ege ve Marmara Bölgeleridir. Karadeniz Bölgesi toprağının asitli olması, diğer bölgeler ise kış soğukları nedeni ile Stevia yetiştiriciliğine uygun değildir.

Ülkemiz iklim ve yağış şartları göz önüne alındığında stevia ancak sulu şartlarda yetiştirilebilir. Sulama, bitki ve toprak ihtiyaç duyduğu aralıklarla yapılmalıdır. Bitkinin genç döneminde daha sık, gelişmiş dönemlerinde seyrek yapılması uygun olacaktır. Değişmeyen tek faktör hasattan sonra sulanması gerektiğidir. Sulama; karık usulü ve yağmurlama olabileceği gibi en iyisi damlama usulü ile yapılan sulamadır. Hatta tarlaya fideler dikilmeden önce damlama sulama hortumları serilir ve her damlatıcının önüne birer fide dikilirse verilecek sudan en iyi faydalanma şekli sağlanmış olur.

bottom of page