top of page

AR-GE

“Teoride mümkün olan her şey,  eğer yeterince arzulanırsa, pratik olarak elde edilecektir.”

Arthur C. Clarke

Şirketimizin stratejisi, sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi çözümler geliştirmektir.

Uzun yıllardan beri çevreyi koruma, güvenlik ve sağlık gibi sürdürülebilirlik konularının yanı sıra yasalara ve yönetmeliklere tam uyum kültürümüzün bir parçasıdır.

İNOVASYON

"Muhteşem bir şey, bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor!"

Carl Sagan

2016 yılında insan hakları standartlarına, sürdürülebilir kalkınma taahhüdüne, ortak değerlere ve ortak ilkelere dayalı iş büyümesine odaklanan etik tüzüğümüzü oluşturduk. Etik tüzüğümüzü ilkelere uymak ve imzalamak için tüm tedarikçilerimize sunduk. 2018 yılında etik ve sürdürülebilirlik performansının devamlılığı için United Nations Global Compact (UNGC) girişimini imzaladık.

bottom of page