top of page

Cim Ekstrakt
(Grass Extract)
(Grass Extract)

Cas No

Çim, buğdaygiller familyasından tek ya da çok yıllık çimen oluşturan bitki cinsi. Avrasyaile Kuzey Afrika'da doğal olarak yayılım gösteren çimler diploid yapıdadır. Çim bitkisi yaklaşık on türü bulunan ve ekonomik ömrü 2-4 yıl olan bir bitkidir. Önemli iki türü bulunmaktadır. Bunlar İngiliz çimi ve İtalyan çimi olarak adlandırılmıştır. İngiliz çimi çok yıllık bir türüdür. İtalyan çiminin ise tek yıllık ve iki yıllık formları bulunmaktadır. Her iki çim türünün Anavatanı Anadolu, Avrupa, Afrika’nın Akdeniz kıyıları, Asya ve Avrupa’nın ılıman bölgeleridir. Çim türleri ülkemizde hem doğal olarak yetişmekte hem de kültür bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Çim türleri; yüksek verimli olmaları, otlatmaya ve biçilmeye dayanıklı olmaları, gelişme dönemlerinin uzun olması, adaptasyon yeteneklerinin yüksek olması, karışık ekime uygun olması, yabancı otlarla rekabet gücünün yüksek olması, hızlı büyümesi ve çok değişik amaçlar için kullanılmaya müsait olması nedeniyle yaygın olarak yetiştirilmektedir.

bottom of page