top of page

Cavdar Ekstrakt
(Rye Extract)
(Secale Cereale)

Cas No 90106-48-2

Çavdar (Secale cereale), Poaceae (buğdaygiller) familyasından bir tahıl bitkisi. Soğuğa en dayanıklı tahıl olan çavdar yüksek yerleri, gevşek ve kumlu toprakları sever. Taneleri buğdaya göre daha ince uzun, kavuzları daha dar, kılçıkları da oldukça kısadır. Genellikle 1-2 metre yüksekliğe ulaşan çavdarın görünümü arpaya çok benzemektedir. Soğuğa en dayanıklı tahıl olan çavdar yüksek yerleri, kumlu ve gevşek topraklan sever.

bottom of page