top of page

Exxsol D80

CAS Number: 64742-47-8

Kokusuz Tiner Çözücü, çok düşük polinükleer aromatik seviyelerine sahip, hidro-işlenmiş izoparafinler ve nafteniklerin yüksek saflıkta bir karışımıdır. Orta parlama noktasına ve hafif kokuya sahip berrak bir sıvıdır. Parafinik Naftenik Çözücü veya Alifatik Çözücü olarak da bilinir. Kokusuz Tiner

Çözücü, çok düşük polinükleer aromatik seviyelerine sahip, hidro-işlenmiş izoparafinler ve nafteniklerin yüksek saflıkta bir karışımıdır. Yüksek parlama noktası ve dar kaynama aralığı ile mükemmel bir proses çözücüdür. Parafinik Naftenik Çözücü olarak da bilinir. Kokusuz Tiner

Çözücü, çok düşük polinükleer aromatik seviyelerine sahip, hidro-işlenmiş izoparafinler ve nafteniklerin yüksek saflıkta bir karışımıdır. Orta parlama noktasına ve hafif kokuya sahip berrak bir sıvıdır. Parafinik Naftenik Çözücü olarak da bilinir.Kokusuz Tiner

0212 924 18 58

bottom of page