Tersiyer Butanol

CAS No: 75-65-0

tert-Bütil alkol (TBA) ya da tert-Bütanol da denilmektedir.

tert-Bütil alkol (TBA) ya da tert-Bütanol (CH3)3COH yapısal formülüne sahip alkol. Bazen t-BuOH olarak yazılır. Bütanollerin dört izomerinden biridir. Erime noktası oda sıcaklığına yakın renksiz bir katıdır.