TAED Tetra Asetil Etilen Diamin Tetraacetylethylenediamine Mykon

TAED

CAS No: 10543-57-4

Deterjan üretiminde ağartıcı olarak kullanılmaktadır.

Deterjan üretiminde ağartıcı olarak kullanılmaktadır.