top of page

Sodium croscarmellose E468 Kroskarmeloz

Sodium croscarmellose

CAS No:

Sodyum kroskarmeloz, farmasötik formülasyonlarda bir süper dağıtıcı olarak kullanım için dahili olarak çapraz bağlı bir sodyum karboksimetilselülozdur.

Sodyum kroskarmeloz, farmasötik formülasyonlarda bir süper dağıtıcı olarak kullanım için dahili olarak çapraz bağlı bir sodyum karboksimetilselülozdur. E468, gıdalarda emülgatör olarak kullanılan çapraz bağlı sodyum karboksimetil selülozun E sayısıdır. Kroskarmeloz sodyum veya sodyum CMC, karboksimetilselüloz sodyumun çapraz bağlı bir polimeridir. Beyaz, lifli, serbest akışlı bir toz olarak görünür ve farmasötik üretiminde FDA onaylı bir parçalayıcı olarak yaygın olarak kullanılır. Parçalayıcılar, oral uygulamadan sonra bir tabletin bağırsak yolunda parçalanmasını kolaylaştırır. Çapraz bağlama, üstün ilaç çözünmesi yoluyla ilacın gelişmiş biyoyararlanımına izin verir. Bir parçalayıcı olmadan, tabletler uygun şekilde çözünmeyebilir ve emilen aktif bileşen miktarını etkileyebilir, dolayısıyla etkinliği azaltabilir.

bottom of page