top of page

SILFAR 350 Dimetikon

SILFAR 350 Dimetikon

CAS No:

SILFAR® 350, diklorodimetilsilan ve klorotrimetilsilanın hidrolizi ve polikondensasyonu ile elde edilen bir polidimetilsiloksandır. Polimerizasyon derecesi (n), ortalama kinematik viskozite 25 °C'de 350mm²/s olacak şekildedir.

SILFAR® 350, diklorodimetilsilan ve klorotrimetilsilanın hidrolizi ve polikondensasyonu ile elde edilen bir polidimetilsiloksandır. Polimerizasyon derecesi (n), ortalama kinematik viskozite 25 °C'de 350mm²/s olacak şekildedir. Farmasötik yardımcı madde olarak kullanın:

SILFAR® 350, Dimeticone (EP) ve "Dimethicone" (USP / NF) monograflarında belirtilen gerekliliklere uygundur. Wacker, parenteral uygulamalar için SILFAR® 350 kullanımını açıkça reddeder.

Doğrudan gıda katkı maddesi:

SILFAR® 350, (AB) 1129/2011 ve 1130/2011 Sayılı Yönetmeliklerle değiştirilen 1333/2008 Sayılı Tüzük (EC) Ek II ve III'te E 900 polidimetilsiloksan olarak listelenmiştir. (AB) No.lu Yönetmelikte belirtilen saflık gereksinimlerini karşılar. 231/2012 ve bu nedenle, polidimetilsiloksan (E 900) için yürürlükte olan kullanım kısıtlamalarına uyularak AT içinde doğrudan gıda katkı maddesi olarak onaylanmıştır. SILFAR® 350, HACCP ilkelerine göre sertifikalandırılmıştır. Bu nedenle, (EC) No.lu Yönetmelik uyarınca gıda hijyeni gerekliliklerini karşılar. 852/2004.

Gıda ile Temas:

SILFAR® 350, gıda ile teması olan temel ürünlerin üretimi ile ilgili olarak BfR'nin "XV Silikonları" tavsiyesine uygundur.

SILFAR® 350, PM no. 76721 sayılı Yönetmelikte (AB) 10/2011, plastik malzemelerin gıda ile temas etmesi için bir katkı maddesidir ve sütun (4) ve (10) altındaki özellikleri karşılar. Ürün, belirli bir taşıma sınırına (SML) tabi değildir.

SILFAR® 350, FDA 21 kapsamında kullanıma uygundur. SILFAR® 350, 40'da belirtildiği gibi hasattan sonra büyüyen ürünlere veya ham tarım ürünlerine uygulanacak pestisit formülasyonlarında katkı maddesi olarak kullanıldığında tolerans gerekliliklerinden muafiyet kriterlerini karşılar.

bottom of page