top of page

PBTC Fosfonobutan Trikarboksilik Asit

2-Fosfonobutan-1,2,4, -trikarboksilik Asit

CAS No: 37971-36-1

PBTC, düşük fosfor içeriğine sahiptir, hem fosforik asit hem de karboksilik asit grubunun yapısal özelliklerine sahiptir, bu da mükemmel ölçek ve korozyon inhibisyon özelliklerini sağlar.

Yüksek sıcaklık altındaki antiskale özelliği, organofosfinlerden çok daha iyidir. Çinko tuzu çözünürlüğünü artırabilir, iyi klor oksidasyon toleransına ve iyi kompozit sinerjiye sahiptir.
PBTC, ölçek ve korozyon inhibitörü olarak yüksek verimli bir maddedir. PBTC, çinko tuzu için mükemmel dengeleyicidir. Çoğunlukla çinko tuzu ve kopolimeri ile kombine edilmeye uygun, soğuk su sistemi ve petrol sahası dolum suyu sisteminde kireç ve korozyon önleyici olarak kullanılmaktadır. PBTC, yüksek sıcaklık, yüksek sertlik, yüksek alkali ve yüksek konsantrasyon endeksinde kullanılabilir. Lavasyon alanlarında, kenetleme maddesi ve metal deterjan olarak kullanılır.

PBTC genellikle çinko tuzu, kopolimer, organofosfin, imidazol ve diğer Su Arıtma Kimyasalları ile birlikte kullanılır. Tek başına kullanıldığında, 5-15mg / L dozajı tercih edilir.

bottom of page