top of page

NAUGARD 445

NAUGARD 445

CAS No: 10081-67-1

NAUGARD 445 stabilizatörü, amin bazlı bir antioksidandır. Poliolefinlerde, stireniklerde, poliollerde ve poliamidlerde kullanılır. NAUGARD 445 stabilizatör, işleme sıcaklıklarında çok iyi performans sunar.

NAUGARD 445 stabilizatörü, amin bazlı bir antioksidandır. Poliolefinlerde, stireniklerde, poliollerde ve poliamidlerde kullanılır. NAUGARD 445 stabilizatör, işleme sıcaklıklarında çok iyi performans sunar. Bu antioksidan, fenolikler ve fosfitler gibi diğer antioksidan türleri ile güçlü bir sinerji sergiler. NAUGARD 445, yüksek amin antioksidan aktivitesi, iyi renk ve düşük uçuculuk ile karakterize edilen kauçuk ve plastikler için aromatik bir amin antioksidan ve ısı stabilizatörüdür. Granül ve toz formda mevcuttur.
Ürün Özellikleri
Görünüm: Beyaz toz veya granüller
Molekül Ağırlığı: 406 g/mol
Erime Noktası: 98-100 °C
Renk APHA: 20
Özgül Ağırlık (@55 °C): 1.14
Parlama Noktası: 277 °C
Birincil Kimya: 4,4'-Bis (α, α-dimetilbenzil) difenilamin
Özellikler ve Faydalar
Aşırı ısı ve oksijene karşı etkili koruma
Fenolik ve fosfit antioksidanlarla önemli sinerji
Düşük oynaklık
Çiçeklenme için minimum duyarlılık
Düşük yükleme seviyelerinde koruma
Kür oranı üzerinde çok az veya hiç etkisi yok
Düşük su ekstrakte edilebilirliği ve klorlu suya doğal direnç
Dolgu maddeleri üzerine düşük adsorpsiyon


Çözülen Sorunlar
Aşırı sıcaklıklarda ve hava koşullarında amin oksitleyicilerin yetersiz korunması
Amin antioksidanların fenolik ve fosfit antioksidanlarla uyumluluğu ve sinerji sorunları
Ticari olarak temin edilebilen amin antioksidanların yüksek uçuculuğu ve yükleme oranları
Özel amin antioksidanlarının bulunabilirlik sorunları ve tedarik gecikmeleri
Uygulamalar
NBR, SBR, EAM gibi doğal ve sentetik kauçuk ürünlerinde kullanılması önerilir; poliolefinler, poliüretan ve diğer köpük ürünleri gibi termoplastik ürünler; lateks ve sıcakta eriyen yapışkan ürünler, petrol stabilizatörleri

bottom of page