top of page

Glukonik Asit

D Glucuronic acid

Nötr pH'ta sulu çözeltide, glukonik asit glukonat iyonunu oluşturur.

Glukonik asit, moleküler formül C₆H₁₂O₇ ve yoğunlaştırılmış yapısal formül HOCH₂ (CHOH) ₄COOH içeren organik bir bileşiktir. 2,3,4,5,6-pentahidroksiheksanoik asidin 16 stereoizomerinden biridir. Nötr pH'ta sulu çözeltide, glukonik asit glukonat iyonunu oluşturur.

bottom of page