top of page

Esterquat Yumusatici

Rewoquat We 18

CAS No: 91995-81-2

Biyolojik parçalanabilirliği olan, sarartma etkisi çok az. Çamaşır yumuşatıcısı yapımında kullanılır.

Aktivitesinin yüksek olmasından dolayı maliyet avantajı sağlar.

bottom of page