top of page

Dynasylan VTMOEO

Dynasylan VTMOEO

CAS No:

Dynasylan VTMOEO, iki işlevli bir organosilan bazlı bir yapışma arttırıcı görevi görür. Hem inorganik malzemeler hem de termosetler, termoplastikler ve elastomerler dahil organik polimerler için kullanılır.

Dynasylan VTMOEO, iki işlevli bir organosilan bazlı bir yapışma arttırıcı görevi görür. Hem inorganik malzemeler hem de termosetler, termoplastikler ve elastomerler dahil organik polimerler için kullanılır. Dynasylan VTMOEO, gelişmiş mekanik ve elektriksel özellikler sunar.
Dynasylan VTMOEO, reaktif bir vinil grubuna ve hidrolize edilebilir 2-metoksi-etoksi-silil grubuna sahip iki işlevli bir organosilan'dır.

UYGULAMA KAPSAMI
1. Yapışma geliştirme Dynasylan VTMOEO, özellikle neme maruz kaldıktan sonra, çeşitli mineral dolgulu polimerler için mekanik ve elektriksel özelliklerini iyileştiren bir yapışma artırıcı görevi görür. Dynasylan VTMOEO, inorganik bir dolgu maddesine bağlandıktan sonra dolgu yüzeyini hidrofobik hale getirir. Bu etki, dolgu maddelerinin polimer matrisi ile uyumluluğunu geliştirerek daha iyi dağılabilirliğe, düşük eriyik viskozitesine ve dolgulu plastiklerin daha kolay işlenmesine yol açar. Yapışma geliştirme ilkesi aşağıda gösterilmiştir: 2. Polimer dispersiyonları için ko-monomer olarak Dynasylan VTMOEO Dynasylan VTMOEO ile modifiye edilmiş polimer dispersiyonlar (örn. stiren akrilikler), ıslak koşullarda gelişmiş yapışma gücü ve ıslak ovma direnci gösterir. 3. Diğer uygulamalar Dynasylan VTMOEO, inorganik yüzeylere (metaller, cam, seramik yüzeyler) yapışmayı iyileştirmek için organik kaplamalarda katkı maddesi olarak ve ayrıca inorganik pigmentlerin yüzey işlemlerinde kullanılabilir.

bottom of page