top of page

Coronate MPAX 75

Coronate MPAX 75

CAS No:

CORONATE MPAX-75, izosiyanürat içeren HDI bazlı modifiye poliizosiyanattır.

CORONATE MPAX-75, izosiyanürat içeren HDI bazlı modifiye poliizosiyanattır. Ksilen ve Propilenglikol monometil eter asetat ile katı içeriğin yaklaşık %75'ini içerir. Mükemmel hava koşullarına dayanıklı, iki bileşenli, sararmayan poliüretan boya türleri için bir sertleştiricidir. CORONATE MPAX-75, motorsiklet parçaları, otomotiv tamir boyaları, ahşap cilalar, vb. gibi çeşitli uygulamalar için boya endüstrisinde yaygın olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, yüksek ısıya dayanıklılığı, solventlerde yüksek çözünürlüğü ve poliollerle iyi uyumluluğudur. Coronate MPAX-75, hava koşullarına ve ultraviyole ışınlarına karşı mükemmel dirençli, sararmayan, solmaz boya üretmek için akrilik poliollerle birleştirilebilir. HDI bazlı modifiye poliizosiyanat olup, izosiyanürat, yaklaşık %75 katı içerikli, propilen glikol monometileter asetat ve ksilen içerir. Bu iki bileşenli tip, otomotiv son kat boyalarında, endüstriyel amaçlarda vb. kullanım için en uygundur. Coronate MPAX-75'in alkid poliollerle kombinasyonu, endüstriyel amaç, ahşap cilalar vb. için uygulanan iki bileşenli tip boya ile sonuçlanır. Coronate MPAX-75'in bazı nitro-selüloz bazlı veya poliüretan bazlı boyalara eklenmesi, solventlere karşı kimyasal direnç gibi fiziksel özelliklerini belirgin şekilde iyileştirir. Ancak her bir kombinasyonun uyumluluğunu test etmek gerekir ve test sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

bottom of page