top of page

Sipernat 22s

Sipernat 22S yüksek emme kapasitesine sahip bir silikadır. Akışkan ve topaklanma önleyici olarak kullanılır. Sipernat 22S Asit/kurşun piller için polietilen ayırıcılarda gözeneklilik sağlar. Çok düşük elektrik direnci sergiler. Sipernat 22S (Silikon dioksit; Çökeltilmiş Silika)
birçok uygulamada akış ve topaklanma önleyici ajan olarak ve ayrıca mekanik grafik kağıtları için özel amaçlı bir bileşen olarak kullanılır. Sipernat 22S Bitki korumada, öğütmeden kaçınılması gerekiyorsa, bu ürün ıslatılabilir tozlar (WP) ve suda dağılabilen granüller (WG) gibi katı formülasyonlarda bir taşıyıcı olarak tavsiye edilir. Sipernat 22S SIPERNAT precipitated silica with a high absorption capacity. Converts liquids to free flowing SIPERNAT 22 S

bottom of page