top of page

Lactobacillus paracasei probiyotik

Lactobacillus paracasei, süt ürünü fermantasyonu ve probiyotiklerde yaygın olarak kullanılan gram pozitif, fakültatif olarak heterofermentatif bir laktik asit bakterisi türüdür. L. paracasei, komensalizm tarafından işletilen bir bakteridir.

bottom of page