Lactobacillus paracasei probiyotik

Lactobacillus paracasei, süt ürünü fermantasyonu ve probiyotiklerde yaygın olarak kullanılan gram pozitif, fakültatif olarak heterofermentatif bir laktik asit bakterisi türüdür. L. paracasei, komensalizm tarafından işletilen bir bakteridir.