Kolin Klorid

Kolin klorür bitkisel bir taşıyıcıya bağlıdır.