top of page

Gaba Gama Amino Butrik Asit

GAMA AMİNO BÜTİRİK ASİT, bir amino asit olmamakla birlikte gruplandırma ve fonksiyon olarak bu sınıfta gruplandırdık.Kimyasal terimlerle bir amino asit gibi görünür , ancak geleneksel olarak nadiren bir amino asit kabul edilir. GABA geleneksel olarak bir alfa amino asit kabul edilse de bilimsel ve medikal çevreler tarafından amino asit kabul edilmez , çünkü , protein yapısına katkıda bulunan bir ürün değildir. Memelilerde merkezi sinir sisteminde ana sinir iletişim engelleyicidir.Bu basit amino asit bazı hayvanlarda periferik bir nöronal iletici ve insanlarda muhtemelen bir beyin ileticisidir. Etkisi her zaman inhibitördür. Etkisinin blokajı konvülsiyonlara yol açar. Glütamattan, ko-faktörü piridoksin olan bir enzim aracılığıyla, dekarboksilasyon yoluyla oluşur.

bottom of page