top of page

Bakir Sulfat

Bakır sülfat, göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz bir maddedir.
Yoğunluğu : 1,02 g/cm³ 'tür. Suda tamamen çözünür. Bakır sülfat pentahidrat bir fungusittir. (mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasal)

Kullanım Alanları
Bakır sülfat, göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz bir maddedir. Bakır sülfat pentahidrat aynı zamanda bir fungusittir

Maden Sektöründe; bazı metal cevherlerinin flotasyonunda sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitler için canlandırıcı (aktivatör) olarak, siyanürle bastırılmış sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitlerin tekrar aktive edilmesinde (canlandırılmasında), bazı silikat minerallerinin flotasyonunda bastırıcı (depresant) olarak, kullanılır
Yem Endüstrisi,
Tarım Endüstrisi(Göztaşı); herbisit, fungisit, bakterisit, kimyasal gübre katkısı olarak, ayrıca tarımda kalsiyum oksit ile karıştırılarak bordo bulamacı hazırlanır
Hayvancılık Endüstrisi; periyodik olarak ayak temizliği için ayak banyoları yapılması, ineklerin bakır sülfatlı solüsyonlardan yürüyerek geçmelerinin sağlanmasında yararlı olur.
Yosun önleyici olarak yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
Seyreltik bakır sülfat çözeltisi akvaryum balıklarındaki parazit enfeksiyonların tedavisinde ve ayrıca akvaryumlardaki salyangozları öldürmek için kullanılır.
Ahşap Endüstrisi; ahşap malzemenin korunmasında.
Kumaş Boyacılığı; mordan olarak.
Eczacılıkta kusturucu, antifenigisit ve fosforun antidotu olarak kullanılır.

bottom of page