top of page

Amonyum Bikarbonat E503

Amonyum bikarbonat (yaygın olarak amonyum hidrojen karbonat olarak bilinir) hafif derecede bazik bir inorganik bileşiktir.

Amonyum bikarbonat, endüstriyel ve araştırma prosedürleri için yaygın olarak kullanılan bir reaktiftir. Amonyum bikarbonat çözeltide uçucu olup amonyak ve CO2 salınır. Bu özellik, amonyum bikarbonatı, liyofilizasyon ve matriste yardımcı lazer desorpsiyonu gibi uygulamalar için iyi bir tampon yapmaktadır

bottom of page