top of page

Potassium Thioglycolate Cas No 34452-51-2

Synonyms KTG;2-sulfanylacetate;Kaliumthioglykolat; Kaliummercaptoacetat; POTASSIUM THIOGLYCOLATE;POTASSIUM THIOGLYCOLLATE;potassium mercaptoacetate; potassiuM 2-Mercaptoacetate; potassium,2-sulfanylacetate;Thioglycolic acid, potassium salt

Potassium Thioglycolate Cas No 34452-51-2
bottom of page