top of page

Perstabil CAS No 127-18-4

Perstabil
yanıcı olmayan bir üründür. Perstabil, yüksek solvent gücü nedeniyle ağırlıklı olarak kuru temizlemede kullanılır. Perstabil
yağlı ve diğer topraklara, yumuşak doğası narin giysilere ve süs eşyalarına yönelir.
Perstabil
uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin 1999/13/EC direktifine sunulur. Perstabil
(VOC).
Bu ürünün bazı uygulamaları, ulusal veya uluslararası standartlar tarafından düzenlenebilir veya Perstabil kısıtlanabilir (örneğin, gıda katkı maddeleri, su arıtma, Perstabil
ilaç endüstrisi vb.) Alıcı ve nihai kullanıcı, tek ve tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, bu standartlara, ilgili herhangi bir makamın emirlerine, Perstabil
ve mevcut tüm patentler ve fikri mülkiyet hakları; ve ürünlerimiz ve/veya faaliyetleri için geçerli olan kanun ve Perstabil yönetmeliklere uyacaktır.
Alıcı ve nihai kullanıcı, bu ürünün belirli bir amaç için uygunluğunu ve kullanım şeklini bağımsız olarak belirlemelidir. Perstabil

Perstabil CAS No 127-18-4
bottom of page