top of page

ORIGANOL 4-terpineol

Çay ağacı yağının aktif maddesi olan terpinen-4-ol’ün %99 saflıktaki halidir. Kokusu çay ağacı yağına kıyasla daha seyrek olup çok daha yüksek etkinliğe sahiptir. ORIGANOL 4-terpineol İrritasyon yapmaması ile avantaj sağlar. %1 ile kızarıklık üzerinde %1 Indomethacin ile aynı etkinliğe sahiptir. %0,5 ile %0,5 Doğal (-) Alpha Bisabolol ile inflamasyon sönümleme üzerinde aynı etkinliğe sahiptir.

ORIGANOL 4-terpineol
bottom of page