top of page

Metilen klorur

Diklorometan ve metilen diklorür olarak da bilinen metilen klorür, öncelikle endüstriyel bir çözücü olarak ve ayrıca güçlü bir boya sökücü ve boya inceltici olarak kullanılan hafif tatlı bir kokuya sahip berrak, renksiz bir sıvıdır.Metilen klorur Diklorometan (DCM veya metilen klorür), CH2Cl2 formülüne sahip bir organoklorür bileşiğidir. Metilen klorur Kloroform benzeri, tatlı bir kokuya sahip bu renksiz, uçucu sıvı, çözücü olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Metilen klorur Su ile karışmamasına rağmen polardır ve birçok organik çözücü ile karışabilir. Metilen klorur DCM, klorometan veya metanın 400–500 °C'de klor gazı ile işlenmesiyle üretilir. Metilen klorur Bu sıcaklıklarda, hem metan hem de klorometan, giderek daha fazla klorlu ürünler üreten bir dizi reaksiyona girer.Kimyasal bileşiğin düşük kaynama noktası, kimyasalın, küçük sıcaklık farklılıklarından mekanik enerjiyi çıkarabilen bir ısı motorunda çalışmasına izin verir. Metilen klorur DCM ısı motorunun bir örneği, su içen kuştur. Oyuncak oda sıcaklığında çalışır.[18] Aynı zamanda, bir ısı kaynağı olarak bir lambanın üzerinde renkli bir kabarcıklı tüpe sahip olan Noel kabarcık ışıklarında sıvı olarak ve termal kütle sağlamak için az miktarda kaya tuzu ve faz değiştiren çözücü için bir çekirdeklenme alanı olarak kullanılır. Metilen klorur
DCM, belirli plastikleri kimyasal olarak kaynak yapar. Örneğin, elektrik sayaçlarının kasasını kapatmak için kullanılır. Metilen klorur Genellikle plastik kaynak yapıştırıcılarının ana bileşeni olarak satılır, ayrıca model oluşturma meraklıları tarafından plastik bileşenleri birleştirmek için yaygın olarak kullanılır. Metilen klorur Genellikle "Di-clo" olarak adlandırılır.
Metilen klorur
Giysi baskı endüstrisinde, ısıyla yapıştırılmış giysi transferlerinin çıkarılması için kullanılır ve uçuculuğu, yenilik öğelerinde kullanılır: baloncuk ışıkları ve müzik kutusu ekranları.
Metilen klorur
DCM, inşaat mühendisliğinin malzeme testi alanında kullanılır; özellikle bitümlü malzemelerin test edilmesi sırasında, malzemelerin test edilmesini sağlamak için bağlayıcıyı bir asfalt veya makadam agregasından ayırmak için bir çözücü olarak kullanılır.[19]

Sığırlar için bir deniz yosunu yemi olan Asparagopsis taxiformis'in diklorometan özütünün metan emisyonlarını %79 oranında azalttığı bulunmuştur.

Metilen klorur
bottom of page