top of page

GEOGARD 221 Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol

Geogard 221, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol geniş spektrumlu aktiviteye sahip kozmetik ve tuvalet malzemeleri için dünya çapında onaylanmış, berrak, açık sarıdan turuncuya sıvı bir koruyucudur. Bu koruyucu, dehidroasetik asit (DHA) ve benzil alkol bazlıdır ve NPA ve Soil Association standartlarını karşılar ve geniş bir pH aralığında etkilidir. GEOGARD 221, sodyum dehidroasetat bazlı aktif bir biyosidal üründür. Ürün zincirindeki en yüksek amin içeriği ile hem gram pozitif hem de gram negatif.

GEOGARD 221 Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol
bottom of page