top of page

Dowanol PMA

DOWANOL PMA glikol eter, tüm ürün hattının en düşük viskozitesine sahiptir.
DOWANOL glikol eterler (25oC'de 1.1 santipoise) ve mükemmel viskozite sağlar
kesinti. Dowanol PMA Glikol eter molekülünde kalan OH grubu, bir
polaritesini azaltan ve çözücünün viskozitesini azaltan asetat grubu. Dowanol PMA NS
asetat grubu ayrıca diğerlerinde bulunan OH grubundan reaktif hidrojeni ortadan kaldırır.
glikol eterler; bu nedenle, DOWANOL PMA glikol eter, aşağıdakiler için mükemmel bir solvent seçimidir. Dowanol PMA
üretanlar ve diğer protona duyarlı sistemler. DOWANOL PMA glikol eter bir
nispeten hızlı buharlaşan glikol eter ve yüksek katı, solvent bazlı sistemlerde bir performans standardı belirler. Dowanol PMA Çok geniş bir işlem için mükemmel aktif ödeme gücü sağlar. Dowanol PMA
akrilikler, epoksiler, alkidler, polyesterler ve diğer pek çok reçine türü.
Dowanol PMA Uygulamalar • Solvent bazlı kaplamalar için aktif solvent.
• Solvent bazlı serigraf baskı mürekkepleri için aktif solvent. Dowanol PMA
• OH reaktivitesinin istenmeyen olduğu kaplama sistemlerinde aprotik solvent
(örn. PU/izosiyanat ve epoksi). Dowanol PMA

Dowanol PMA
bottom of page