top of page

BPA Bisphenol A

Bisfenol A (BPA), iki hidroksifenil grubuna sahip difenilmetan türevleri ve bisfenoller grubuna ait (CH3)2C(C6H4OH)2 kimyasal formülüne sahip organik sentetik bir bileşiktir. Organik çözücülerde çözünür, ancak suda az çözünür (83 °C'de ağırlıkça %0.344) renksiz bir katıdır.[2]

BPA, başta belirli polikarbonatlar ve epoksi reçineler olmak üzere önemli plastiklerin yanı sıra bazı polisülfonlar ve belirli niş malzemelerin öncüsüdür. BPA bazlı plastik şeffaf, sert ve aleve dayanıklıdır. Başlıca uygulama alanları arasında elektronik (örn. elektrikli teçhizat muhafazası), inşaat malzemeleri (örn. pencereler), otomotiv (far kapakları), veri depolama (örn. CD'ler) bulunur. 2015 yılında tahminen 4 milyon ton BPA türevi kimyasal üretildi ve bu da onu dünya çapında üretilen en yüksek hacimli organik kimyasallardan biri haline getirdi.[3]

BPA, östrojeni taklit eden, hormon benzeri özellikler sergileyen bir ksenoöstrojendir.[4] Etkisi çok zayıf olmasına rağmen, BPA içeren malzemelerin yaygınlığı endişe uyandırmaktadır. 2008'den bu yana, birkaç hükümet güvenliğini araştırdı ve bu da bazı perakendecilerin polikarbonat ürünlerini geri çekmesine neden oldu. O zamandan beri, BPA içermeyen plastikler, bisfenol S ve bisfenol F gibi alternatif bisfenoller kullanılarak üretildi, ancak bunların gerçekten daha güvenli olup olmadığı konusunda tartışmalar var.

BPA Bisphenol A
bottom of page