top of page

Benzoik Asit

Benzoik asit, beyaz renkli yada renksiz C6H5CO2H formülüne sahip olan katı formda bulunan en basit aromatik karboksilik asittir. İsmi tek çıkış kaynağı olan Benzoinden gelmektedir.

Benzoik Asit
bottom of page