Benzoik Asit

Benzoik asit, beyaz renkli yada renksiz C6H5CO2H formülüne sahip olan katı formda bulunan en basit aromatik karboksilik asittir. İsmi tek çıkış kaynağı olan Benzoinden gelmektedir.

Benzoik Asit