top of page

Bakir Sulfat Pentahidrat Cas no 7758-99-8

Bakır sülfat, göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz bir maddedir.
Yoğunluğu : 1,02 g/cm³ 'tür. Bakir Sulfat Pentahidrat Suda tamamen çözünür. Bakır sülfat pentahidrat bir fungusittir. (mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasal)
Bakir Sulfat Pentahidrat
Kullanım Alanları
Bakır sülfat, göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz bir maddedir. Bakır sülfat pentahidrat aynı zamanda bir fungusittir
Bakir Sulfat Pentahidrat
Maden Sektöründe; bazı metal cevherlerinin flotasyonunda sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitler için canlandırıcı (aktivatör) olarak, siyanürle bastırılmış sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitlerin tekrar aktive edilmesinde (canlandırılmasında), bazı silikat minerallerinin flotasyonunda bastırıcı (depresant) olarak, kullanılır
Bakir Sulfat Pentahidrat Yem Endüstrisi,
Tarım Endüstrisi(Göztaşı); herbisit, fungisit, bakterisit, kimyasal gübre katkısı olarak, ayrıca tarımda kalsiyum oksit ile karıştırılarak bordo bulamacı hazırlanır
Bakir Sulfat Pentahidrat Hayvancılık Endüstrisi; periyodik olarak ayak temizliği için ayak banyoları yapılması, ineklerin bakır sülfatlı solüsyonlardan yürüyerek geçmelerinin sağlanmasında yararlı olur.
Bakir Sulfat Pentahidrat Yosun önleyici olarak yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.

Bakir Sulfat Pentahidrat Cas no 7758-99-8
bottom of page