top of page

AGNIQUE BL 1787

Agnique CSO 20 ve Agnique BL 1594 ile kombinasyonları herbisidlerde (isooctylester ve trifluralin) ve organik fosforlularda emülsiye edici olarak kullanılır.

AGNIQUE BL 1787
bottom of page