top of page

Sodyum sulfit

Sodium Sulfide

CAS No: 7757-83-7

Kimyasal formülü Na2SO3 olan beyaz,kararsız,koruyucu yapısında indirgen bir kimyasal tozdur.

Kimyasal formülü Na2SO3 olan beyaz,kararsız,koruyucu yapısında indirgen bir kimyasal tozdur. Asidik koşullarda sülfürik asit oluşturur. Renksizleşmeyi ve bozulmayı önlemek için en az oksitleyici ve ağartıcı etmenler kadar iyi bir koruyucu olarak kullanılır.Renksizleşme ile nitelenen bakteriyel bozulmayı maskelediği gibi, et ürünlerinde kullanılmasına izin verilmemesine rağmen et içerisinde kararmayı önlemede oldukça etkili bir kimyasaldır.
Genel Bilgi

Üretim ve Reaksiyonları

Sodyum sülfit çözeltisi;kükürt dioksit gazı ve sodyum hidroksit reaksiyonu sonucu laboratuvar ortamında hazırlanabilmektedir.
2 NaOH SO2 ? Na2SO3 H2O

Konsantre edilmiş hidroklorik asit ile tepkimeye sokulduğunda sulu sodyum sülfit döndüsü gerçekleşebilir.

Na2SO3 2 HCI ? 2 NaCl SO2 H2O
Sodyum sülfit aldehitler ile bisülfit ilave maddesini oluşturabilir. Oksijenle etkileşimiyle sodyum sülfat eldesi gerçekleşebilmektedir.

Kullanım Alanları

Fotoğraf
Bu sektörde oksijen tutucu ajan olarak ve fotoğraf kağıdı emülsiyonlarında kullanılmaktadır.

Su
Su arıtma sanayinde hipo berrak bir çözelti formunda kullanılmaktadır.

Patlayıcı
Bu sektörde özellikle askeriyede TNT saflaştırmasında kullanılmaktadır.

Kimya
Laboratuvar ortamında çift yönlü bür tepkime gerçekleştirme özelliğinden de faydalanılarak birçok reaksiyonda ve sodyum tiyosülfat üretiminde kullanılmaktadır.

Gıda
Gıda sektöründe E 221 numarasıyla birçok kısımda kullanım alanı bulmaktadır. Ekmeğin yoğurma kapasitesini geliştirmede bir parça işlev arttırıcı olarakta kullanılmaktadır.

Kauçuk
Bu sektörde Lateksi stabilizesinde kullanılmaktadır.

Kağıt
Kağıt hamurlarının üretiminde , paçavra ( adi gazete ) işlemede ve samanın parçalanması için kullanılmaktadır.

Diğer
Köpük flotasyonu, petrol kazanımı , gıda koruyucu maddeler, boyalar ve yapma cevherleri gibi birçok sektörde kullanım alanı bulunmaktadır.

bottom of page