top of page

Sodyum bromur Sodium Bromide

Sodium Bromide

CAS No: 7647-15-6, 13466-08-5 (dihidrat)

Sodyum bromür, NaBr kimyasal formülüne sahip,erime noktası yüksek olan, beyaz renkli, kristal yapılı bir katıdır.

Sodyum bromür, NaBr kimyasal formülüne sahip,erime noktası yüksek olan, beyaz renkli, kristal yapılı bir katıdır.

NaBr, NaCl, NaF ve NaI ile benzer şekilde kristalleşir. Anhidrit tuz 50.7 ° C'nin üzerinde kristalize olur. Dihidrat tuzları (NaBr · 2H2O), su çözeltisinden 50.7 ° C'nin altında kristalleşir.

NaBr, NaOH‘ın hidrojen bromür ile muamelesi sonucu elde ediir.

Sodyum bromür, bromin element kaynağı olarak kullanılabilir. Bu, sulu NaBr çözeltisinin klor gazı ile reaksiyonu sonucunda gerçekleşir:2 NaBr + CI2 → Br2 + 2NaCI

Sodyum bromür, bromür iyonunun sıklıkla kullanılan bir kaynağıdır ve çok çeşitli kulanım alanları vardır.

Sodyum bromür, kimya endüstrisinde ki en faydalı olan inorganik yapılı bromürdür.

Fotoğrafçılık alanında, veterinerlik alanında hayvanların sakinleştirici ilaçlarının içerisinde, kimya sanayisinde oksidasyon reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılmaktadır.

Sodyum bromür, petrol kuyularında kullanılan yoğun sıvıları hazırlanmasında da kullanılmaktadır. Sodyum bromür, sıcak küvetler ve yüzme havuzları gibi su dolu yerlerde dezenfektan olarak klor ile beraber kullanılır.

Eskiden fotoğrafçılıkta büyük bir ihtiyaçtı, fakat şimdi çok tercih edilmiyor , ışığa duyarlı tuz gümüş bromür NaBr kullanılarak hazırlanıyor.

Ve ayrıca diğer bromürler gibi sakinleştirici olarak kullanılır.Petrol ve gaz sondaj endüstrisinde kullanılan sodyum bromürün temel tüketicisidir.Brom salınımı sebebiyle antiseptik özellikleri için kullanılır.Antiseptik, deterjan ve farmasötik preparatlarda reaktif olarak kullanılır.

bottom of page