Siklohegzilamin

cyclohexylamine

CAS No: 108-91-8

Korozyon önleyiciler ve anti-ölçekleme maddeleri