top of page

Potasyum Bromur Potassium Bromide

Potassium Bromide

CAS No: 7758-02-3

Potasyum bromür beyaz renkli bir kristalize tozdur.

Normal koşullar altında, potasyum bromür beyaz renkli bir kristalize tozdur. Suda iyi çözünür. Seyreltik sulu bir çözeltide, potasyum bromürün tadı talıdır; daha yüksek derişimlerde tadı acıdır ve derişimi çok çok yüksek olduğunda ise tuzlu bir tada sahiptir.

Bu etkiler temel olarak potasyum iyonunun karakterinden dolayıdır. Yüksek derişimlerde, potasyum bromür mide mukoza zarını kuvvetli bir şekilde tahriş ederek mide bulantısına ve bazen kusmaya neden olur. Bu özellik bütün çözünebilen potasyum tuzlarında da geçerlidir.

KBr sentezi için geleneksel bir yöntem, potasyum karbonatın su altında hurda demiri fazla brom ile proses edilmesiyle bir demir (III yada II) bromür Fe3Br8 ile reaksiyonudur:4 K2CO3 + Fe3Br8 → 8KBr + Fe3O4 + 4CO2

Potasyum bromür, geniş spektral aralığa sahip olduğundan dolayı genel spektroskopi için kızılötesi optik pencereler ve bileşenler olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Kızılötesi spektroskopide numuneler toz haline getirilmiş potasyum bromür ile öğütülerek ve bir diske basılarak analiz edilir.

Gümüş bromür sentezine ek olarak, siyah ve beyaz geliştirici formüllerinde tutucu olarak potasyum bromür kullanılır. Gümüş halojenin açık ve maruz bırakılmamış kristalleri arasındaki ayrımı geliştirir ve böylece sisi düşürür.

İnsanlarda ki kullanımı onaylanmamış olmakla birlikte köpeklerde antiepilektik olarak kullanılmaktadır.

bottom of page