top of page

Krospovidon Polykovidone XL

POLYKOVIDONE XL

CAS No:

PolyKoVidone XL, vinilpirolidon'un (Polivinilpolipirolidon) toz formunda, suda ve normal çözücülerde çözünmeyen çapraz bağlı bir homopolimeridir. PolyKoVidone™, nemin emilmesinden sonra mükemmel şişme özellikleri sayesinde en iyi parçalayıcı madde olarak kabul edilir. KoVidone® ve PolyKoVidone® polimerleri, son derece etkili farmasötik ürünlerin formüle edilmesi için gerekli bir bileşendir. Polimerler, tam cGMP uyumluluğu altında çalışan son teknoloji üretim tesisinde üretilir.

PolyKoVidone XL, vinilpirolidon'un (Polivinilpolipirolidon) toz formunda, suda ve normal çözücülerde çözünmeyen çapraz bağlı bir homopolimeridir. PolyKoVidone™, nemin emilmesinden sonra mükemmel şişme özellikleri sayesinde en iyi parçalayıcı madde olarak kabul edilir. KoVidone® ve PolyKoVidone® polimerleri, son derece etkili farmasötik ürünlerin formüle edilmesi için gerekli bir bileşendir. Polimerler, tam cGMP uyumluluğu altında çalışan son teknoloji üretim tesisinde üretilir. Ayrıca, tozların tüm fiziksel elleçlenmesi ve paketlenmesi, herhangi bir potansiyel partikül/yabancı madde kontaminasyonu riskinin azaltılmasına özel dikkat gösterilerek D sınıfı temiz odalarda gerçekleştirilir. PolyKoVidone®, aktif çözünürlüğü arttırırken ikili bağlanma ve parçalanma özelliklerine sahiptir. Ürün İlaç uygulamalarında kullanılmaktadır. Süper parçalayıcı; Sudaki mükemmel şişme özelliklerinden dolayı PolyKoVidone®, ıslak ve kuru granülasyon prosesleri için suda çözünmeyen parçalayıcı olarak kullanılabilir. Malzeme, doğrudan sıkıştırma tabletleme işlemlerinde granülasyondan önce veya sonra eklenebilir. Jel oluşumu olmadan yüksek kılcal aktivite ve belirgin hidrasyon kapasitesi sergiler.
Çözünürlük arttırıcı; PolyKovidone®, birlikte buharlaşma süreçleri yoluyla az çözünür ilaçların çözünürlüğünü arttırır.
Süspansiyon stabilizatörü; PolyKoVidone®, ilaçların çökelme hızını azaltmak için viskoziteyi arttırır ve dağılım özelliklerini iyileştirir, bu arada söz konusu tortunun yeniden dağılabilirliğini arttırır. Sıvı ve hazır oral preparatlar için uygundur.
İlaç bileşenlerinin kompleks yapıcı maddesi; PolyKoVidone®, farmasötik ürünlerdeki aktif bileşenleri stabilize ederek ilaç çözünürlüğünü ve biyoyararlanımı iyileştirir.

bottom of page