top of page

Kromik Asit Chromic Acid

Chromic Acid

CAS No: 7738-94-5

Siyah beyaz fotoğrafik ters işlemede çamaşır suyu görevi ile kullanılmıştır.

Kromik asit , genelde bir bikromata konsantre sülfürik asit eklenmesiyle yapılan ve katı krom trioksit de dahil olmak üzere farklı bileşikler içeren bir karışım için kullanılır.

Kromik asit cam için bir temizleme suyu olarak kullanılabilir. Kromik asit ayrıca trioksitin anhidrid olduğu H2CrO4 türlerini de belirtebilir. Kromik asit, +6 basamağındaki yükseltgen durumunda olan kromu içerir. Kuvvetli ,korozif bir oksitleyici kimyasaldır.

H2Cr2O7, bikromat iyonunun tamamen protonlanmış halidir ve ayrıca moleküler kromik aside krom trioksit eklenmesiyle ortaya çıkar:

[Cr2O7] 2− + 2H + ⇌ H2Cr2O7⇌ H2CrO4 + CrO3

Kromik asit, krom kaplamada bir ara madde olarak kullanılır. Ve ayrıca seramik ve renkli camlarda da kullanılır. Sülfürik asit içindeki bir kromik asit çözeltisi kuvvetli bir oksitleyici ajan olduğundan, laboratuvar cam kaplarının, özellikle de çözünmeyen organik kalıntıların temizlenmesi için kullanılabilir. Fakat bu uygulama çevresel endişeler sebebiyle azalmıştır.

Ayrıca kromik asit, NMR spektroskopisi gibi belirli uygulamalara müdahale edebilecek eser miktarda paramanyetik kromik iyon - Cr (III) bırakır. Bu özellikle NMR tüpleri için geçerlidir.

Kromik asit, ham pirinci "parlatma" özelliğinden ötürü cihaz onarım endüstrisinde sık olarak kullanılmıştır. Kromik asit daldırma pirinç üzerinde parlak sarı bir patine bırakır. Artan sağlık ve çevresel endişeler sebebiyle , bu kimyasalın tamir atölyelerinde kullanılmasına son verilmiştir.

1940'larda saç boyasında Melereon adı altında kullanılmıştır.Günümüzde de saç boyalarında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Siyah beyaz fotoğrafik ters işlemede çamaşır suyu görevi ile kullanılmıştır.

bottom of page