top of page

Glioksal
Glyoxal

CAS No: 107-22-2

renksiz, nem çekici katı veya sıvı hâlde bulunan, suda çözünen, dericilikte, tekstil endüstrisinde kullanılan bir madde,

Artec Chemical Glyoxal

bottom of page