top of page

Genapol ED3060

Genapol ED3060

CAS No:

Genapol ED 3060, su bazlı yüksek PVC boyaların yanı sıra su bazlı ve solvent bazlı düşük PVC verniklerde uyumlulaştırıcı olarak kullanım için noniyonik bir ıslatıcı ajandır.

Genapol ED 3060, su bazlı yüksek PVC boyaların yanı sıra su bazlı ve solvent bazlı düşük PVC verniklerde uyumlulaştırıcı olarak kullanım için noniyonik bir ıslatıcı ajandır.

Genel dozaj (tedarik şekli) emülsiyon boyalarda %0.5-1.5, akrilik verniklerde %1.0-1.5, alkid verniklerde %0.5-1.5'tir.

Faydalar
Ürün özellikleri:
çok düşük VOC (<%0.5)
alkilfenol etoksilatlar (APEO) içermez
tehlike etiketi ücretsiz
kullanımı kolay (sıvı malzeme; suda çözünür)
ecolabel sertifikalı boyalar için uygundur

Formülasyon faydaları:
artan renklendirme gücü
ovma etkilerini önler
kaplanmış yüzeyin geliştirilmiş ıslanması
metal ve polietilen üzerine iyi yapışma
pigmentlerin polimerler ve bağlayıcılarla geliştirilmiş uyumluluğu
azaltılmış su emilimi
bulanıklığı azaltır
köpük oluşumunu azaltır
yüzeyde kuruma, boyanabilirlik veya sararma üzerinde hiçbir yan etkisi yoktur. Genapol® ED 3060, su bazlı emülsiyon boyalar ve akrilik vernikler için iyonik olmayan, APEO içermeyen, düşük VOC (<%1.0) bir ıslatma maddesidir. Renkli kaplamalarda uyumlulaştırıcı olarak kullanılırsa, önerilen dozaj boya formülasyonuna göre %0,5 ile %1,5 arasında değişir. Blue Angel ve Ecoflower kriterleri gibi Ecolabels ile uyumludur ve CLP / GHS'ye göre tehlikeli etiketleme gerektirmez. Genapol® ED 3060 by Clariant, REACH, AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, NECI, NZloC, PICCS ve TSCA'da listelenmiştir. Raf ömrü 2 yıldır.

bottom of page