Diamonyum Fosfat DAP

DAP

Gübre ve yangın önleyici olarak kullanılır.

Gıda sektöründe ise şarap yapımında ve bira üretiminde maya besi yeri olarak kullanılır.