top of page

Aerosol MA 80-I

Aerosol MA 80-I

CAS No: 002373-38-8

Aerosol MA 80-I Surfaktan bir yüzey gerilimi düşürücü, dağıtıcı ajan, çözündürücü ve emülsiyonlaştırıcı ajandır. Organik sıvının, küçük damlacıklara ayrılan filmler olarak nüfuz etmesini ve yayılmasını destekler. Aerosol® MA 80-I Surfaktan yüksek elektrolit toleransı sergiler.

Aerosol MA 80-I Surfaktan bir yüzey gerilimi düşürücü, dağıtıcı ajan, çözündürücü ve emülsiyonlaştırıcı ajandır. Organik sıvının, küçük damlacıklara ayrılan filmler olarak nüfuz etmesini ve yayılmasını destekler. Aerosol® MA 80-I Surfaktan yüksek elektrolit toleransı sergiler. FDA onaylıdır. Akrilik, stiren-akrilik, stiren-bütadien sistemleri için etkili emülgatör. Yüzeylere iyi yapışma sağlar. Kalsiyum/tuz toleransı çok iyidir. Kararsız köpük oluşumu ile iyi dinamik ıslatma özellikleri. Emülsifiye edici, dağıtıcı ve çözündürücü ajan. Yüksek elektrolit kararlılığı. Kimyasal olarak dialkil sülfosüksinatlar olarak sınıflandırılan Cola Wet sülfosüksinatlar, yüzey ve ara yüzey gerilimini azaltma, ıslatma, dağıtma, emülsiyonlaştırma, nüfuz etme ve çözme gibi çok çeşitli fonksiyonel özellikler sağlayan anyonik yüzey aktif maddelerdir.

Cola Wets, ıslatma maddeleri, kozmetik, deterjan, tarım, madencilik ve tekstil ürünleri gibi geniş bir uygulama yelpazesinde ve ayrıca su arıtma, boya, mürekkep ve polimerizasyon formülasyonlarındaki emülgatörler/dağıtıcılar gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanıma uygundur.

Cola Wet MA-80 yüzey aktif madde, anyonik bir yüzey gerilimi düşürücü ve yüksek elektrolit toleransı sergileyen bir emülsifiye edici, dağıtıcı ve çözündürücü ajandır. Organik sıvıların film olarak nüfuz etmesini ve yayılmasını teşvik eder.

bottom of page