top of page

Streptococcus thermophilus probiyotik

Streptococcus thermophilus aynı zamanda Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, viridans grubunun gram-pozitif bir bakteri ve fermentatif fakültatif anaerobudur. Sitokrom, oksidaz ve katalaz için negatif ve alfa-hemolitik aktivite için pozitif test eder. Hareketsizdir ve endospor oluşturmaz.

bottom of page