Potasyum Metabisulfit

Potasyum pirosülfit olarak da bilinen Potasyum metabisülfit, K₂S₂O₅ keskin kokulu beyaz kristal bir tozdur. Esas olarak bir antioksidan veya kimyasal sterilizatör olarak kullanılır. Bir disülfit olarak, kimyasal olarak bazen birbirinin yerine kullanılan sodyum metabisülfit'e çok benzer.