top of page

Potasyum Metabisulfit

Potasyum pirosülfit olarak da bilinen Potasyum metabisülfit, K₂S₂O₅ keskin kokulu beyaz kristal bir tozdur. Esas olarak bir antioksidan veya kimyasal sterilizatör olarak kullanılır. Bir disülfit olarak, kimyasal olarak bazen birbirinin yerine kullanılan sodyum metabisülfit'e çok benzer.

bottom of page