top of page

Borik Asit Tankan Amla

Borik asit, Tankan Amla (borasis asit ya da ortoborik asit olarak da adlandırılır) borun zayıf bir asididir. Kimyasal formülü H3BO3 (ya da B(OH)3) şeklinde yazılır ve beyaz toz halinde suda çözünebilir formda bulunur. Borik asit
kolemanit cevheri ile sülfürik asidin veya boraks ile bir
mineral asidin reaksiyona girmesi ile elde edilir.
Kolemanitin (Ca2B6O11.5H2O) sülfürik asit (H2SO4) çözeltisinde tepkimesi sonucu borik asit (H3BO3) ve jips (CaSO4.2H2O) oluşmaktadır. Jips kristalleri çökertilir, borik asitin ise kristallendirme işlemi ile üretimi sağlanır.

bottom of page