top of page

Tylose HS

Tylose® farklı viskozitelerdeki çeşitleriyle, içeren su bazlı boyaların, yayılma ve sıçratmama gibi reolojik özellikleri , depolama stabilitesi, open-time uygulama zamanı, kapatıcılığı, film oluşturma özelliği iyileşir.
Tylose HS
Tylose®’nin suda çözeltisinin reolojisi ve akış profiline bakacak olursak pseudoplastik akış özelliği gösterir (kesme kuvvetiyle incelen). Tylose HS Kıvamı artırarak kalınlaşma sağlar. Ancak uygulama esnasında viskozite düşer.
Tylose HS
Diğer bir önemli konu, selüloz eterleri suyu bünyesinde uzun süre tutmak suretiyle, yüzeyde iyi adhezyon sağlar ve çatlamayı önler.Tylose HS

İnşaat sektörüne yönelik diğer bir yaygın kullanım alanı yapı kimyasalları ürünleridir. Tylose® MC tipleri, farklı viskozite aralıklarında ve modifikasyon derecelerinde, çimento bazlı sıvalarda, fayans/seramik yapıştırıcılarında, dekoratif sıvalarda, su yalıtım ürünlerinde, mantolama ürünlerinde (ETICS) ve kendiliğinden yayılan şap ürünlerinde, alçı bazlı ürünlerde kullanılmakta olup, sisteme genel olarak aşağıdaki özellikleri kazandırmaktadır:

• Suyu tutma,
• Kıvam artırma,
• Open time (açık zaman) geliştirme,
• Yapışmayı destekleme,
• Kolay uygulanabilirlik,
• Kayma mukavemeti.

Tylose HS
bottom of page