top of page

Surfynol 104S

SURFYNOL® 104, su bazlı kaplamalarda ve mürekkeplerde dinamik ıslatma ve moleküler köpük gidermeyi birleştiren çok işlevli bir yüzey aktif maddedir. SURFYNOL® 104, farklı solvent kesimlerinde sıvı formda mevcuttur.
Surfynol 104: Performans avantajlarının benzersiz bir kombinasyonunu sağlayan iyonik olmayan bir ıslatma maddesi ve moleküler köpük kesici (%100 aktif mumsu katı). Surfynol 104, bu ürünün yüzey gerilimini azaltma, köpük kontrolü ve viskozite stabilizasyonu gibi çok işlevli özellikler sağlamasına olanak tanıyan benzersiz bir kimyasal yapıya sahiptir. Surfynol 104'ün hidrofobik yapısı, geleneksel etoksillenmiş veya anyonik yüzey aktif maddelere kıyasla tipik olarak önemli ölçüde azaltılmış su duyarlılığı ile sonuçlanır. Çok işlevli özelliklerinden dolayı Surfynol 104, kaplamalar, boyalar, yapıştırıcılar, mürekkepler, pigment üretimi ve dispersiyonu, çimentolar, metal işleme yağları, tarım kimyasalları ve boya işleme gibi birçok su bazlı uygulamada performans faydaları sağlayabilir. %100 aktif bir mum olarak, ilave alkilfenol etoksilatlar (APE'ler) veya tehlikeli hava kirleticileri (HAP'ler) içermez. Surfynol 104, çeşitli solvent kesimlerinde ve ayrıca toz formlarda mevcuttur:

Surfynol 104A: 2-Etilhekzanol içinde Surfynol 104'ün %50 aktif çözeltisi
Surfynol 104BC: 2-Butoksietanol içinde %50 aktif Surfynol 104 solüsyonu
Surfynol 104DPM: Dipropilenglikol Monometileter içinde Surfynol 104'ün %50 aktif çözeltisi
Surfynol 104E: Etilen Glikol içinde Surfynol 104'ün %50 aktif çözeltisi
Surfynol 104H: Etilen Glikol içinde %75 aktif Surfynol 104 çözeltisi
Surfynol 104PA: İzopropil Alkol içinde %50 aktif Surfynol 104 solüsyonu
Surfynol 104PG50: Propilen Glikol içinde Surfynol 104'ün %50 aktif çözeltisi
Surfynol 104S: Surfynol 104'ün toz halinde hazırlanması (inorganik bir taşıyıcı üzerinde %46 aktif katkı maddesi)

Surfynol 104S
bottom of page